Slovenian
English
Deutsch
Italiano
Išči:

Pravilna uporaba cevi in spojnih kosov

Strokovni izvajalec napeljave mora že na začetku predvideti in oceniti vsak detajl odtočne napeljave.

Če izvajate odtočne napeljave na terenu izven objekta, morate predvideti, da lahko nepravilni izkop za cevi, obremenitve zaradi nasipanega materiala ali posedanje terena, do katerega lahko pride sčasoma, povzročijo neenakomerno obremenitev dela ali delov cevi. V teh primerih svetujemo ravne izkope z zavoji, ki omogočajo vgradnjo posebnih elementov s specifičnimi koti (15°, 30°, 45° itd.). Priporočamo tudi, da dno izkopa obložite z gladko betonsko podlago pod ustreznim naklonom in z odgovarjajočimi nosilci cevi, ki bodo preprečili obremenitve cevi le na področju spojev.

Z navpičnimi vodi instalacij ne boste imeli težav, saj vam spojna grla na vsad, ki delujejo kot dilatacijska spojka, poenostavijo postopek. Instalacije lahko montirate na dva načina:

1. cevni vod položite tako, da spojke zabetonirate v plošče nadstropij:

  • dodatna učvrstitev ni potrebna
  • morebitni raztezek cevi pod ploščo bo absorbiral spoj v spodnjem nadstropju brez kakršnihkoli strižnih obremenitev v razvodnem elementu
  • da bi kompenzirali raztezek je bistveno, da vnaprej določite morebitno dilatacijo cevi
  • v vsakem nadstropju namestite objemko za pritrditev cevi z možnostjo pomika

2. kot prosti cevni vod npr. v pomožnem jašku;

Primarno ventilacijo zagotovite s podaljšanjem odtočne cevi preko stropa najvišjega nadstropja stavbe. Premer prezračevalne cevi nad zadnjim odtočnim mestom mora biti obvezno enak premeru odtočne cevi (običajno 110 mm). Posebna zaščita ustja nad prezračevalne cevi nad streho ni potrebna, poskrbite pa za zaščito, ki bo pozimi preprečila, da ustje prekrije sneg. Ta sistem praviloma uporabljamo za nižje zgradbe. Imenovali bi ga lahko instalacija z odzračevanjem. V nekaterih primerih zmanjša ali odpravi učinke sifoniranje zaradi vakuuma, ne onemogoča pa odpravljanja učinkov sifoniranja zaradi kompresije (pritiska).

tl_files/izdelki/hisna_kanalizacija/use_sl_mini.gif

Kliknite sliko za povečavo!

Povpraševanje

Imate vprašanje pa ne veste odgovora?

Izpolnite obrazec za povpraševanje in nam ga pošljite. Na vaše vprašanje bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

izpolni povpraševanje